Om

Lokal Tolk er beliggende i Helsingør kommune.

Vi har udover vores administration, én fastansat tegnsprogs tolk.

Derudover har vi samarbejde med 28 tolke indenfor både tegnsprog og udenlandsk tale.

Vi sætter altid kundens opgave i fokus, og garanterer et professionelt produkt. Vi betaler for at få kvalitets bedømt vores tolke, inden vi indgår et samarbejde med dem. Det sikrer at vores tolke er dygtige og leverer på et højt niveau.

Priser & Vilkår

PRISER OG VILKÅR:

Priser

Priserne følger bekendtgørelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om kompensation til handicappede i erhverv. Zoneinddeling følger Den Nationale Tolkemyndighed.
Fast timepris for alle zoner: 650 kr.

Zonetillæg

Zonetillæg, som påføres første tolketime:

Zone 1 275 kr.
Zone 2 650 kr.
Zone 3 1050 kr.
Tillæg for tolkning mellem kl. 17:00 og 07:00 86 kr./time
Tillæg for tolkning i weekender og på helligdage 161 kr./time
Tillæg for særligt krævende tolkninger* 135 kr./time

*Særligt krævende tolkninger er eksempelvis taktiltolkning, retstolkning, kirketolkning, fremmedsprogstolkning og konferencetolkning.

Zoneinddeling (postnumre):

  • Zone 1: 1000-2670, 2700-2950, 3460, 3500-3520, 3670
  • Zone 2: 2680-2690, 2960-3450, 3480-3490, 3540-3660, 4000-4174, 4293-4390, 4420-4440, 4581, 4600-4690, 4733
  • Zone 3: 3700-3790, 4200-4291, 4400, 4450-4573, 4583-4593, 4700-4720, 4735-4990

Betingelser

Vi fakturerer for minimum en times tolkning, og derefter pr. påbegyndte halve time.

Såfremt en tolkning aflyses under fem hverdage før, den skulle finde sted, faktureres timeprisen og zonetillægget. Dog opkræver vi ved gensalg kun den del af den aflyste opgave, som det eventuelt ikke har været mulig at gensælge.

AFBESTILLINGS  VILKÅR:
Afbestilling skal ske på e-mail eller SMS. Bestilte tolkninger kan aflyses indtil onsdag kl. 9 i ugen forinden tolkningen. For tolkninger, der aflyses efter fristen, opkræves fuld tolkning, samt eventuelle særlige tillæg. Vær opmærksom på at disse regler også vil blive skærpet yderligere når de nye regler træder i kraft.

TOLKNINGS TID:
Der faktureres altid for minimum én time, herefter pr. påbegyndt halve time.

Om

Lokal Tolk er beliggende i Helsingør kommune.

Vi har udover vores administration, én fastansat tegnsprogs tolk.

Derudover har vi samarbejde med 28 tolke indenfor både tegnsprog og udenlandsk tale.

Vi sætter altid kundens opgave i fokus, og garanterer et professionelt produkt. Vi betaler for at få kvalitets bedømt vores tolke, inden vi indgår et samarbejde med dem. Det sikrer at vores tolke er dygtige og leverer på et højt niveau.

Lokal Tolk er beliggende i Helsingør kommune.

Vi har udover vores administration, én fastansat tegnsprogs tolk.

Derudover har vi samarbejde med 28 tolke indenfor både tegnsprog og udenlandsk tale.

Vi sætter altid kundens opgave i fokus, og garanterer et professionelt produkt. Vi betaler for at få kvalitets bedømt vores tolke, inden vi indgår et samarbejde med dem. Det sikrer at vores tolke er dygtige og leverer på et højt niveau.

Lokal Tolk er beliggende i Helsingør kommune.

Vi har udover vores administration, én fastansat tegnsprogs tolk.

Derudover har vi samarbejde med 28 tolke indenfor både tegnsprog og udenlandsk tale.

Vi sætter altid kundens opgave i fokus, og garanterer et professionelt produkt. Vi betaler for at få kvalitets bedømt vores tolke, inden vi indgår et samarbejde med dem. Det sikrer at vores tolke er dygtige og leverer på et højt niveau.