Om

Lokal Tolk er beliggende i Helsingør kommune.

Vi har udover vores administration, én fastansat tegnsprogs tolk.

Derudover har vi samarbejde med 28 tolke indenfor både tegnsprog og udenlandsk tale.

Vi sætter altid kundens opgave i fokus, og garanterer et professionelt produkt. Vi betaler for at få kvalitets bedømt vores tolke, inden vi indgår et samarbejde med dem. Det sikrer at vores tolke er dygtige og leverer på et højt niveau.

Priser & Vilkår

PRISER OG VILKÅR:

Lokal Tolk læner sig op af retningslinjerne fra Den Nationale Tolkemyndighed, men vi fastsætter selv vores priser, med henblik på at kunne levere tegnsprogshjælp på et meget højt niveau.
Ved længerevarende aftaler, samt faste bevillinger kan der forhandles en anden pris. Dette skal dog ske forudrettet.

Der betales en fast pris pr. tolketime samt et zonetillæg.

København er zone 1 i en radius på op til 25 km, fra Rådhuspladsen 1, 1550 København og ud til adressen hvor tolkningen ønskes.
Ved 25 km. er derover er det zone 2 ud til en radius på ca. 75 km.

Lokal Tolk bruger kun tolke fra Region Hovedstaden, og leverer ikke tolke i Zone 3. Det betyder at vi desværre ikke kan hjælpe hvis du skal bruge en tolk som ligger mere end ca. 75 km. fra København (indre by).

Timeprisen er: kr. 550,- i alle zoner.

Zonetillæg:

  • Zone 1: Kr. 275,-
  • Zone 2: Kr. 650,-
  • Zone 3: Kr. 1050,-

SÆRLIGE TILLÆG:
Tolkning i weekender og på helligdage: Kr. 161,- pr, time.
Tolkning mellem kl. 17:00 og kl. 07:00: Kr. 86,- pr. time.

 

AFBESTILLINGS  VILKÅR:
Afbestilling skal ske på e-mail eller SMS. Bestilte tolkninger kan aflyses indtil onsdag kl. 9 i ugen forinden tolkningen. For tolkninger, der aflyses efter fristen, opkræves fuld tolkning, samt eventuelle særlige tillæg. Vær opmærksom på at disse regler også vil blive skærpet yderligere når de nye regler træder i kraft.

TOLKNINGS TID:
Der faktureres altid for minimum én time, herefter pr. påbegyndt halve time.

Om

Lokal Tolk er beliggende i Helsingør kommune.

Vi har udover vores administration, én fastansat tegnsprogs tolk.

Derudover har vi samarbejde med 28 tolke indenfor både tegnsprog og udenlandsk tale.

Vi sætter altid kundens opgave i fokus, og garanterer et professionelt produkt. Vi betaler for at få kvalitets bedømt vores tolke, inden vi indgår et samarbejde med dem. Det sikrer at vores tolke er dygtige og leverer på et højt niveau.

Lokal Tolk er beliggende i Helsingør kommune.

Vi har udover vores administration, én fastansat tegnsprogs tolk.

Derudover har vi samarbejde med 28 tolke indenfor både tegnsprog og udenlandsk tale.

Vi sætter altid kundens opgave i fokus, og garanterer et professionelt produkt. Vi betaler for at få kvalitets bedømt vores tolke, inden vi indgår et samarbejde med dem. Det sikrer at vores tolke er dygtige og leverer på et højt niveau.

Lokal Tolk er beliggende i Helsingør kommune.

Vi har udover vores administration, én fastansat tegnsprogs tolk.

Derudover har vi samarbejde med 28 tolke indenfor både tegnsprog og udenlandsk tale.

Vi sætter altid kundens opgave i fokus, og garanterer et professionelt produkt. Vi betaler for at få kvalitets bedømt vores tolke, inden vi indgår et samarbejde med dem. Det sikrer at vores tolke er dygtige og leverer på et højt niveau.